Usein kysyttyä

Vastuullisuus

Miksi markkinoitte niin paljon myydäksenne enemmän?

Tämä on järkevä kysymys. Tuotteiden osuus päästöistämme on yli 60 %. Joten mitä enemmän tuotteita myymme, sitä enemmän päästöjä aiheutuu. Se on myös yritykselle vaikea asia. Elämme markkinataloudessa, ja meidän kaikkien on suhtauduttava siihen tavalla tai toisella. Mielestämme tärkeintä on, että emme edistä ylikulutusta. Jotta voimme olla ulkona luonnossa, tarvitsemme sekä vaatteita, kenkiä että varusteita. Emme kuitenkaan halua, että kulutamme yli tarpeidemme. Jos kampanjamme johtavat siihen, että viemme myyntiä kilpailijoiltamme, se on mielestämme OK, mutta jos se johtaa ylikulutukseen, se on ongelma. Tuotteen myyminen muita edullisemmalla hinnalla ei ole ongelma. Tuote ei muutu yhtään ympäristöä kuormittavammaksi, jos veloitamme siitä vähemmän. Kuten sanottua, tämä on vaikea kysymys, josta olemme keskustelleet paljon sisäisesti, emmekä vähiten markkinointiosastollamme.

Miksette tarjoa tuotteita vuokralle tai myy käytettyjä tuotteita?

Vuokraaminen ja käytettyjen tuotteiden myyminen voivat auttaa varmistamaan, että tuotteita käytetään koko niiden käyttöiän ajan, eikä niitä hävitetä/kierrätetä liian aikaisin.

Emme juurikaan usko vaatteiden vuokraamiseen. Ei ainakaan etänä, verkkokaupan kautta. Kun lähetämme tuotteen kerran, kuljetuksen ilmastojalanjälki on suhteellisen pieni suhteessa tuotteen koko ilmastojalanjälkeen. Jos tuote lähetetään monta kertaa sen elinkaaren aikana, kuljetuksen ilmastojalanjälki kasvaa. Mitä tulee vuokrattaviin vaatteisiin, niin nekin on todennäköisesti desinfioitava käyttäjien välillä, joten mielestämme ilmastohyöty jää hyvin vähäiseksi, jos sellaista edes on olemassa. Esimerkiksi lasketteluvaatteiden vuokraaminen hiihtokeskuksessa suksien vuokrauksen yhteydessä sen sijaan kuulostaa järkevältä myös ilmaston kannalta. Varsinkin jos vuokratut vaatteet ovat sellaisia, joille ei muuten olisi käyttöä.

Todennäköisesti olennaisempaa on tarkastella välineiden vuokrausta. Käyttäjien välillä ei vaadita lainkaan tai vain vähän puhdistusta. Välineiden hankinnassa on riskinä, että tietyt välineet jäävät käyttämättä pitkäksi aikaa, kun taas vaatteille löytyy yleensä enemmän käyttöä ympäri vuoden. Tämän vuoksi voisimme harkita varusteiden vuokrausta tulevaisuudessa. Lähitulevaisuudessa meillä on myös ajatuksena käynnistää Ruotsissa pilottiprojekti käytettyjen tavaroiden kaupasta.

Lopuksi voimme todeta, että paras tilanne olisi, jos tuotteen ensimmäinen ostaja myös käyttäisi tuotetta sen koko mahdollisen käyttöiän ajan. Käytettyjen tuotteiden myynnistä ja tuotteiden vuokrauksesta on hyötyä silloin, jos tuotteen loppuun käyttäminen ei ole mahdollista tai niin ei yksinkertaisesti tapahdu.

Eikö verkkokauppa ole yleisesti haitallista ympäristölle? Kuljetuksia on niin paljon.

Itse asiassa varastoltamme lähetettävien toimitusten osuus ilmastopäästöistämme on vain noin 4 %. On tärkeää, että pidämme nämä päästöt alhaisina, mutta 4 % ei tee verkkokaupasta suurta ilmastorikollista. Vastaavan valikoiman tarjoaminen asiakkaillemme kivijalkaliikkeissä vaatisi suuria myymälöitä useissa kaupungeissa. Nämä kaupat olisi myös rakennettava, ja niihin tarvittaisiin henkilökuntaa, lämmitystä, ilmanvaihtoa ja sähköä. Lisäksi sekä henkilökunnan että asiakkaiden olisi kuljettava myymälöihin, jonne myös tavarat olisi toimitettava. Sen sijaan meillä on iso varasto, mistä asiakkaillemme lähetettävät tavarat pakataan isoihin kuorma-autoihin, jolloin ne kulkevat suuren osan matkasta asiakkaiden luo yhteiskuljetuksella. Voimmekin pohtia, mitä on parasta kuljettaa. Asiakkaat tuotteiden luo (kauppaan) vai tuotteet asiakkaiden luo?

Palauttaminen on ongelma verkkokaupankäynnissä. Mutta on myös erittäin tärkeää, että asiakkaillamme on mahdollisuus vaihtaa tuotteita, jos he eivät ole tyytyväisiä. Asiakas nimittäin tuskin tulee käyttämään tuotetta, johon hän ei ole tyytyväinen. Ilmaston näkökulmasta pahin mahdollinen lopputulos on, että tuote valmistetaan ja sitä ei sitten käytetä.

Toimitatte liikaa ilmaa!

Tämä on palaute, jota saamme joskus asiakkailtamme. Voimme saada sen sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta. Usein mukana on kuva tuotteen kokoon nähden liian isosta pakkauksesta. Tällainen palaute harmittaa meitä aina, sillä se tarkoittaa, että olemme hieman epäonnistuneet. Yritämme kuitenkin aina käydä tilanteen läpi ja tarkistaa mitä on tapahtunut. Varastomme on automatisoitu, mutta pakkausprosessimme on manuaalinen ja valitettavasti pakkaava henkilökunta voi tehdä virheitä. Teemme työtä jatkuvasti oikeiden pakkausten valitsemiseksi. Olemme kiitollisia saadessamme palautetta, jos saat tuotteen liian suuressa pakkauksessa.

Välitättekö käyttämienne tehtaiden työoloista?

Kyllä, ehdottomasti. Olemme liittyneet eurooppalaisen Amfori BSCI -järjestön jäseniksi ja käytämme kyseisen organisaation kehittämiä käytännesääntöjä ja työkaluja perustana työllemme sosiaalisten kysymysten parissa. Amfori BSCI:n kulmakivenä on, että jaamme vastuun tehtaiden tarkastamisesta yhdessä muiden jäsenten kanssa. Alustalta voimme seurata, että kaikki tehtaat tarkastetaan vuosittain. Järjestelmä perustuu ajatukseen jatkuvasta kehittymisestä.

Miksi myytte Kiinassa valmistettuja tuotteita?

Kiina on yksi maailman johtavista valmistajista, niin tekstiilituotteiden kuin monien muiden tuotekategorioiden tuotteiden saralla, joita löytyy myös meidän valikoimastamme.

Mitä tulee kuljetukseen, merikuljetukset Aasiasta eivät ole niin kuormittavia kuin monesti luullaan. Rekkakuljetus Etelä-Euroopasta Pohjoismaihin voi aiheuttaa saman verran päästöjä. Kuljetamme omien tuotemerkkiemme saapuvat tuotteet vain meritse, ja ostamme merikuljetuksia, joissa käytetään biopolttoainetta. (Käytettävissä oleva junaliikenne tuottaa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä, samoin lentorahti).

Jotkut uskovat, että Kiinassa tuotetaan vain huonoa laatua. Näin asia ei kuitenkaan ole. Kaikkialla on mahdollista tuottaa sekä heikkoa että korkeaa laatua.

Kiinan energiamuodot koostuvat suurelta osin fossiilisista lähteistä. Tilanne on muuttumassa, mutta ei valitettavasti tarvittavassa tahdissa. Kiinan suhteellinen osuus fossiilisen energian käytöstä on suunnilleen sama kuin muuallakin maailmassa keskimäärin. Myös Euroopassa monet maat ovat samalla tasolla ja jotkin jopa korkeammalla (esimerkiksi Puola). Tuotannon siirtämistä Kiinasta Ruotsiin, Norjaan tai Suomeen voidaan toki puoltaa, sillä silloin se voitaisiin hoitaa ympäristöystävällisemmillä energiamuodoilla. Kysymys kuitenkin kuuluu, kuinka realistista se on. Maissamme on vielä jäljellä jonkin verran tekstiiliteollisuutta ja siitä hatun nosto heille. Emme kuitenkaan pidä realistisena ajatuksena siirtää tekstiiliteollisuutta suuressa mittakaavassa takaisin Pohjois-Eurooppaan. Pyrimme kuitenkin vaikuttamaan siihen, että tuottajamme siirtyisivät käyttämään uusiutuvaa energiaa. Se on yksi tärkeimmistä asioista, johon voimme vaikuttaa saavuttaaksemme ilmastoneutraaliustavoitteemme vuoteen 2028 mennessä. Ja jos vain suinkin voimme olla vaikuttamassa edes joihinkin toimittajiemme tekemistä investointipäätöksistä siten, että he valitsevat uusiin tehtaisiinsa uusiutuvan energian, saattaa se olla yksi tärkeimmistä asioista, mitä voimme ilmastomme eteen tehdä.

Sitten on kysymys demokratiasta ja Kiinan poliittisesta kehityksestä. Maan kehitys on mennyt viime vuosina väärään suuntaan. Emme ole kuitenkaan havainneet heikkenemistä työoloissa. Jatkamme nykyisellään Kiinasta peräisin olevien tuotteiden kauppaa. Olemme pyrkineet varmistamaan, että tuotteet tai raaka-aineet eivät tule Xinjiangin maakunnasta, ja muuten seuraamme kehitystä.

Mitkä tuotteet ovat parhaita ympäristön ja vastuullisuuden näkökulmasta?

Jos aloitamme ilmastonäkökulmasta, kaikki tuotteet ovat kuormittavia ja tärkeintä mitä voimme tehdä ilmastovaikutusten vähentämiseksi, on ostaa laadukkaita tuotteita ja käyttää niitä mahdollisimman pitkään. Työskentelemme sen eteen, että liiketoimintamme ilmastojalanjälki pienenee. Koska kuitenkin yli 60 % ilmastojalanjäljestä syntyy tuotteiden tuotannossa, on hyvin tärkeää, että valmistettuja tuotteita myös käytetään tarpeeseen. Olemme päättäneet olla luomatta omaa ympäristömerkkiä tai omaa ympäristöväittämää. Sen sijaan olemme luoneet sinulle kuluttajana mahdollisuuden suodattaa tuotteita sellaisten aspektien perusteella, joiden uskomme olevan parempia valintoja ympäristön kannalta. Niitä ovat kolmannen osapuolen sertifioinnit ja tuotantomenetelmät. Löydät ne verkkokaupasta tuotekategorioiden hakuehdoista kohdasta ”Ympäristövalinnat ja -sertifikaatit”.

Sisältääkö tuotteenne vaarallisia kemikaaleja?

EU:n (ja Norjan) kemikaalilainsäädäntö on maailman tiukinta. Olet saattanut kuulla REACH-lainsäädännöstä, jolla säännellään suurta määrää kemikaaleja. Olemme Ruotsin valtion riippumattoman tutkimuslaitoksen (RISE) kemikaaliryhmän jäseniä. Kemikaaliryhmän avulla olemme kehittäneet tavan valvoa kemikaalien käyttöä erityisesti tuotteissa, jotka valmistetaan omille tuotemerkeillemme. Siihen kuuluu sopimusten tekeminen, tiedonkeruu, riskinarviointi ja testaus. Muiden tuotemerkkien osalta luotamme pääasiassa sopimusten tekemiseen. Työmme perustuu Euroopan kemikaalilainsäädäntöön, mutta joissain tapauksissa olemme menneet vieläkin pidemmälle. Olemme kehittäneet "kieltoluettelon" kemikaaleista, materiaaleista, tuotantomenetelmistä ja tuotteista, joita emme hyväksy. Tämän kieltoluettelon lisäksi meillä on "vaiheittainen käytöstä poisto -luettelo", jossa on pääasiassa materiaaleja, joista haluamme luopua, mutta joille emme ole vielä löytäneet vaihtoehtoa. Lopuksi meillä on vielä luettelo "ensisijaisista ominaisuuksista". Nämä ovat kolmannen osapuolen sertifiointeja ja tuotantomenetelmiä, joiden uskomme olevan merkittäviä. Välitämme kaikki nämä luettelot toimittajillemme. Tarjoamme myös asiakkaillemme mahdollisuuden suodattaa tuotteita ensisijaisten ominaisuuksien perusteella verkkokaupassamme. Emme voi varmuudella sanoa, että tuotteemme eivät sisältäisi lainkaan vaarallisia kemikaaleja. Käytämme kuitenkin huomattavia resursseja niiden välttämiseen.

Näytä lisää

Valikoima & kampanjat

Mistä voin saada enemmän tietoa tuotteesta?

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme [email protected] tai 09 348 99 00, niin autamme sinua.

Miten voin saada tietoa tuotteen mitoista/koosta?

Useimpien tuotteiden kohdalla löydät tuotesivuilta koko-oppaan. Tämä löytyy kokovalikon alapuolelta. Mikäli koko-opasta ei löydy, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Näytä lisää

Palautus & Reklamaatio

Minulta puuttuvat palautuslomakkeet. Mitä teen?

Lähetämme kaikkien tilausten mukana palautuslomakkeen, jossa on ohjeet palautusta varten. Lisätietoa palautuksista löydät Osto- ja toimitusehdoistamme sekä sivulta Palautukset ja vaihdot.

Jos tarvitset uuden palautuslomakkeen, voit ladata sen alla olevista linkeistä. Muistathan kirjoittaa lomakkeeseen myös nimesi ja tilausnumerosi:

Palautuslomake Manner-Suomi

Palautuslomake Ahvenanmaa

Palautuslomakkeen käyttö helpottaa palautusten käsittelyä varastollamme. Vaihtoehtoisesti voit myös itse kirjoittaa tavalliselle paperille nimesi, tilausnumerosi sekä tuotteet, jotka haluat palauttaa sekä palautuksen syyn.

Manner-Suomeen tulevien PostNordin noutopiste- ja pakettilokerotoimitusten mukana tulee myös palautusetiketti. Jos palautusetikettiä ei paketin mukana tullut tai se on hukkunut, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme, niin lähetämme uuden. PostNordin kotiinkuljetusten mukana ei tule palautusetikettiä, mutta lähetämme sellaisen tarvittaessa, kun otat yhteyttä asiakaspalveluumme tilausnumerosi kanssa. Lähetämme aina palautusetiketin noutopisteelle/pakettilokeroon palauttamista varten, ellei paketti ole niin iso, että sitä ei voi jättää noutopisteelle/pakettilokeroon.

Budbee-toimitusten mukana ei tule palautusetikettiä. Seuraa palautusohjeita Budbeen sovelluksesta tai Budbeen lähettämän viestin kautta.

Miten voin palauttaa tuotteen/tilauksen?

Saat paketin mukana palautuslomakkeen. Täytä palautuslomake ja laita se pakkauksen sisälle palautettavien tuotteiden kanssa. 

Manner-Suomeen lähetettävien PostNordin noutopiste- ja pakettilokeritoimitusten mukana saat palautusetiketin, jonka kiinnität palautettavan paketin päälle. PostNordin kotiinkuljetusten mukana ei tule palautusetikettiä, mutta saat sellaisen tarvittaessa ottamalla yhteyttä asiakaspalveuumme. Mikäli palautusetikettiä ei siis tilauksen mukana tullut tai se on kadonnut, ota yhteyttä Outnorthin asiakaspalveluun, jotta voimme lähettää uuden. Lähetämme aina palautusetiketin noutopisteelle/pakettilokeroon palauttamista varten, ellei paketti ole niin iso, että sitä ei voi jättää noutopisteelle/pakettilokeroon.

Budbeen paketeissa ei ole mukana palautustarraa. Varaat palautuksen Budbeen kautta, joko seuraamalla linkkiä, jonka olet saanut viestillä Budbeelta, tai kätevästi Budbeen sovelluksessa. Budbee antaa linkin kautta/sovelluksessa tarkat ohjeet palautuksen tekemiseen, ja voit katsoa lisätietoa myös Budbeen kotisivuilta.

Kun olet jättänyt palautuksesi toimijan palautuspisteelle, on hyvä idea säästää kuitti, kunnes olet saanut vahvistuksen, että palatus on käsitelty. Kun käytät ilmoitettuja palautustapoja, maksaa palautus Manner-Suomesta 4,90 €, ja tämä peritään, kun käsittelemme palautuksen varastollamme. Jos päätät itse palauttaa paketin muulla tavoin, emme vastaa palautuskuluista. Jos kyseessä on tavallisen palautuksen sijaan reklamaatio, ole ystävällisesti yhteydessä asiakaspalveluumme.

Ahvenanmaalta palautettaessa maksaa asiakas itse palautuskulut lähettäessään paketin, eikä paketin mukana ole erillistä palautustarraa.

Tuote tulee palauttaa myyntikelpoisessa kunnossa, ehjässä alkuperäispakkauksessa kaikki laput ja käyttöohjeet mukana. Älä kiinnitä palautustarraa tuotepakkaukseen (esim. kenkälaatikko), vaan pakkaa palautettavat tuotteet johonkin muuhun pakkaukseen. Voit esim. käyttää samaa pahvilaatikkoa/muovipussia, jossa vastaanotit tilauksesi.

Miten voin vaihtaa tuotteen?

Jos haluat vaihtaa saman tuotteen väriä tai kokoa, tarjoamme vaihdon ilman lisätoimituskuluja avoimen kaupan aikana (koskee vain Manner-Suomea). Sinun tarvitsee palauttaa tuote, jonka haluat vaihtaa, ja tehdä kotisivuillamme uusi tilaus toiseen väriin/kokoon. Muistathan merkitä palautuslomakkeeseen, että haluat tehdä vaihdon. Sitten otat vain yhteyttä asiakaspalveluumme uuden tilausnumeron kanssa, jotta voimme tarkistaa, että ylimääräisiä toimituskuluja ei peritä. Löydät yhteydenottolomakkeen sekä yhteystietomme täältä.

Huomioithan, että kaikki palautettavat tuotteet täytyy olla uutta vastaavassa kunnossa ja ehjissä alkuperäispakkauksissaan, ja että kaikki tuotelaput ja käyttöohjeet täytyy olla tallella.

HUOM! Vaihdoissa Ahvenanmaalta, palauta saamasi tuote ja tee uusi tilaus haluamaasi tuotteeseen. Asiakas vastaa palautus- ja toimituskuluista.

Onko palautus maksullista?

Kyllä. Palautus Manner-Suomesta palautusohjeitamme noudattaen maksaa 4,90 €. Palautusmaksu peritään, kun palautus käsitellään varastollamme.

Mikäli olet valinnut Klarnan laskun, saat uuden laskun sähköpostilla, kun palautus on käsitelty. Mikäli tilaus on jo maksettu, vähennetään palautusmaksun määrä takaisinmaksun summasta.

Ahvenanmaalta palautettaessa maksaa asiakas itse palautuksen.

Miten voin reklamoida tuotteen?

Lähetä kuvia asiakaspalveluumme reklamoitavasta tuotteesta sekä kuvaus tuotteen käytöstä ja siitä, mitä tuotteelle on tapahtunut. Useimmiten tarvitsemme myös kuvan tuotteessa olevasta pesulapusta/tuotenumerosta. Tarvitsemme myös tilausnumeron, tai tilaajan nimen/sähköpostiosoitteen.

Kun vastaanotamme tiedot, ilmoitamme sinulle, miten voimme edetä reklamaation kanssa.

Tuote, joka palautetaan meille reklamaatiota varten, tulee olla puhtaaksi pesty, sekä puhdistettu esim. eläinten karvoista, liasta ym. Jos tuote ei ole puhdas meille saapuessaan, saatetaan se lähettää takaisin sinulle puhdistusta varten. Mikäli tuote tulee lähettää varastollemme, saat palautustarran asiakaspalvelustamme.

Reklamaatio-oikeus koskee valmistus- tai materiaalivirhettä, joka oli olemassa jo, kun tuote toimitettiin. Vauriot, jotka ovat aiheutuneet kulumasta, varomattomasta käsittelystä, tai vahingoista/tapaturmista eivät ole reklamoitavissa.

Miten pitkä palautusoikeus minulla on?

Tarjoamme 30 päivän palautusoikeuden, joka koostuu 14 päivän peruutusoikeudesta sekä lisäksi 16 päivän pidennetystä avoimesta kaupasta.* Tämä lasketaan siitä päivästä, kun otat paketin vastaan, siihen päivään, kun jätät paketin palautusta varten postiin.

Lisää ohjeita tuotteiden palauttamiseen löydät täältä.

*Pidennetty avoin kauppa ei koske uima-/alusvaatteita. Peruutusoikeus tai pidennetty avoin kauppa ei koske tuotteita, jotka on valmistettu erityisvaatimusten mukaan, esim. sukset, joissa on poraamalla asennetut siteet tai hiottu pohja, eikä uima-/alusvaatteita, jotka toimitetaan sinetöidyssä pakkauksessa, ja olet rikkonut sinetin.

Kts. lisätietoa osto- ja toimitusehdoistamme.

Miten pitkään palautus kestää?

Kuljetus Manner-Suomesta Ruotsin keskusvarastollemme kestää tavallisesti 4-6 arkipäivää, Ahvenanmaalta noin viikon, ja tavoitteenamme on käsitellä palautukset 5 arkipäivän sisällä niiden saapumisesta. Jos tilaus on maksettu, maksunpalautus kestää noin 5 arkipäivää palautuksen käsittelystä.

On siis hyvä laskea, että siitä hetkestä, kun jätät palautuksen siihen hetkeen, että se on käsitelty varastollamme ja takaisinmaksu on suoritettu/lasku on päivitetty voi mennä arviolta reilu 2 viikkoa. Aikoina, kun tilauksia on enemmän, esim. joulunaika ja suuret kampanjat, voi palautusten käsittelyssä kestää pidempään.

Mitä tapahtuu lahjakortille palautuksen yhteydessä?

Jos olet käyttänyt lahjakorttia tilauksessasi, lähetämme sinulle uuden koodin sähköpostilla, kun palautus käsitellään. Koodin voimassaoloaika on sama kuin alkuperäisessä lahjakortissa.

Näytä lisää

Toimitus

Mikä on toimitusaikanne?

Jos kaikki tuotteet löytyvät varastosta, tilaus lähetetään varastoltamme normaalisti 1-3 arkipäivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Poikkeuksena kajakit ja asennettavat tuotteet (esim. sukset), jotka lähetetään 7-10 arkipäivän kuluessa.

Toimitusaika varastoltamme Ruotsin Göteborgista Suomeen on kuljetustavasta riippuen 2-6 arkipäivää lähetysajankohdasta. Voit lukea lisää täältä.

Mitkä ovat toimituskulut Suomeen?

Toimituskulut riippuvat toimitustavasta.

Manner-Suomeen:

- PostNord noutopiste/pakettiautomaatti ja Budbee pakettiautomaatti: 4,90 € alle 99 € maksaviin tilauksiin. Ilmainen yli 99 € maksaviin tilauksiin.
- PostNord ja Budbee kotiinkuljetus: 9,90 € alle 99 € maksaviin tilauksiin. Ilmainen yli 99 € maksaviin tilauksiin.
- Kajakit kotiinkuljetus PostNord: 39,90 €

Ahvenanmaalle:

- Toimitus PostNordin noutopisteelle/pakettiautomaattiin 7,90 €
- PostNord Kotiinkuljetus 12,90 €.
- Kajakit kotiinkuljetus PostNord: 39,90 €

Mistä tiedän, että tilaukseni on lähetetty?

Kun tilauksesi lähetetään, saat sähköpostilla vahvistuksen, että tilauksesi on matkalla. Saat myös seurantalinkin, jonka avulla voit seurata tilaustasi. Mikäli et ole saanut vahvistusta tai seurantalinkkiä, tarkista ensin sähköpostisi roskapostikansio, ja ota sitten yhteyttä meihin, niin autamme sinua.

Voit myös seurata tilauksesi tilaa kirjautumalla "Minun tilille" outnorth.fi –sivulla.

Mikä on tilauksen toimitustapa?

Manner-Suomeen on valittavina seuraavat toimitustavat:

 • Toimitus PostNordin noutopisteelle/pakettiautomaattiin (MyPack Collect)
 • Toimitus Budbeen pakettiautomaattiin (Budbee Box)
 • PostNordin kotiinkuljetus (MyPack Home)
 • Budbeen kotiinkuljetus (Budbee Home)
 • Kajakit PostNord kotiinkuljetus

Ahvenanmaalle voi valita seuraavista:

 • Toimitus PostNordin noutopisteelle/pakettiautomaattiin (MyPack Collect)
 • PostNordin kotiinkuljetus (MyPack Home)
 • Kajakit PostNord kotiinkuljetus

Jos valitset toimituksen noutopisteelle/pakettiautomaattiin, valitset kassalla ensisijaisen toimipisteen. Jos kyseinen noutopiste/pakettiautomaatti olisi toimitushetkellä täynnä, kuljetetaan paketti seuraavaan lähellä olevaan noutopisteeseen/pakettiautomaattiin.

Huom! Kaikki toimitustavat eivät päde kaikkialle Suomeen. Kun olet antanut toimitusosoitteesi kassalla, näet, mitkä toimitustavat ovat mahdollisia kyseiseen osoitteeseen.

Voinko itse valita noutopisteen?

Kun tilaat Manner-Suomeen valitset kassalla joko toimituksen PostNordin noutopisteelle/pakettiautomaattiin (MyPack Collect), Budbeen pakettiautomaattiin (Budbee Box) tai vaihtoehtoisesti kotiinkuljetuksen PostNordilla (MyPack Home) tai Budbeella (Budbee Home). Kun valitset toimituksen noutopisteelle/pakettiautomaattiin, valitset myös itse mihin paikkaan haluat paketin toimitettavan.

Kun tilaat Ahvenanmaalle, valitset kassalla joko toimituksen PostNordin noutopisteelle/pakettiautomaattiin (MyPack Collect), tai vaihtoehtoisesti kotiinkuljetuksen PostNordilla (MyPack Home).

Kajakkitilaukset toimittaa PostNord annettuun toimitusosoitteeseen.

Ota huomioon, että jos valitsemasi noutopiste/pakettiautomaatti olisi täynnä toimitushetkellä, kuljetetaan paketti seuraavaan lähellä olevaan noutopisteeseen/pakettiautomaattiin.

Miksi seurantatiedot eivät päivity?

Jos et sää päivityksiä paketin seurantaan 2-3 arkipäivän sisällä paketin lähetyksestä, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme, jotta voimme auttaa sinua. Otathan huomioon, että jos paketti on lähetetty juuri ennen viikonloppua tai pyhäpäiviä, päivittyy seuranta todennäköisesti vasta seuraavina arkipäivinä.

Voinko tilata kotiinkuljetuksella?

Manner-Suomeen toimitettaviin tilauksiin voit kassalla valita halutessasi PostNordin tai Budbeen kotiinkuljetuksen. Kun olet antanut osoitteesi kassalla, tulevat ne toimitustavat näkyviin, jotka ovat mahdollisia antamaasi osoitteeseen.

Ahvenanmaalle voit valita toimituksen PostNordin noutopisteelle/pakettiautomaattiin tai PostNordin kotiinkuljetuksen.

Kajakit toimitetaan automaattisesti ilmoitettuun toimitusosoitteeseen sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla.

Onko teillä Express-toimitusta?

Meillä ei ole Express-toimitusta. Emme valitettavasti pysty vaikuttamaan tilausten lähetysajankohtaan nopeuttaaksemme kokonaistoimitusaikaa.

Löydät lisää tietoa täältä.

Miten voin seurata tilaustani?

Kun tilaus on lähetetty varastoltamme, saat ilmoituksen tekstiviestillä, sähköpostilla ja/tai toimijan mobiilisovellukseen (PostNord tai Budbee). Voit viestissä annetun linkin kautta tai suoraan toimijan sovelluksessa seurata paketin matkaa.

Perittekö lisäkuluja toimituksesta, kun tilaus on lähetetty?

Toimituskulut, jos niitä on, näkyvät tilausvahvistuksessa, emmekä me eikä kuljetusyhtiömme peri lisäkuluja toimituksesta tilauksen tekemisen jälkeen. Ainoa poikkeustapaus on, jos olet valinnut kotiinkuljetuksen, mutta et ole ollut kotona valitsemanasi toimitushetkenä, eikä pakettia ole voitu jättää. Tällöin uuteen kuljetukseen voi tulla lisäkuluja.

Jos olet saanut tekstiviestin tai sähköpostin, jossa kerrotaan, että sinun täytyy maksaa lisäkuluja pakettisi toimittamiseksi, on tämä usein huijausviesti. Valitettavasti liikkeellä on silloin tällöin huijausviestejä, joissa lähettäjä väittää olevansa paketin toimittaja. Ethän avaa linkkejä, jos et ole varma, mitä ne sisältävät.

Jos epäilet lähetystä koskevan viestin aitoutta, voit aina tarkistaa lähetyksen statuksen lähetystunnuksen avulla suoraan kuljetusyhtiön kotisivuilta. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asun Suomessa, mutta haluan lähettää tavaroita toiseen maahan. Miten teen tilauksen?

Tilataksesi toiseen maahan tulee sinun tehdä tilaus vastaavalla kotisivulla:
Ruotsi outnorth.se,
Tanska outnorth.dk, Norja outnorth.no, Saksa outnorth.de, ja muut maat outnorth.com.

Mitä teen, jos tilaukseni on vahingoittunut kuljetuksen aikana?

On tärkeää, että mainitset tästä postitoimipaikassa, kun noudat pakettia. On myös tärkeää, että otat kuvia pakkauksesta, sen sisällöstä sekä mahdollisista vaurioista tai puutteista, ja otat yhteyttä asiakaspalveluumme niin pian kuin mahdollista, jotta voimme auttaa sinua saamaan korvauksen vahingoittuneista/puuttuvista tuotteista.

Kuinka kauan minulla on aikaa noutaa tilaukseni?

Pakettien säilytysaika on 7 päivää niiden saapumisesta. Tämän ajan jälkeen pakettisi lähetetään automaattisesti takaisin meille.

Mikäli et nouda pakettia, veloitamme 30 € kuljetus- ja käsittelykuluja noutamattomasta paketista.

Mistä voin noutaa tilaukseni?

Jos valitset toimituksen PostNordin noutopisteelle/pakettiautomaattiin tai Budbeen pakettiautomaattiin, valitset kassalla, mihin haluat pakettisi ensisijaisesti toimitettavan. Jos kyseinen noutopiste/pakettiautomaatti olisi täynnä paketin toimitushetkellä, toimitetaan paketti seuraavalle lähellä olevalle pisteelle.

Saat saapumisilmoituksen tekstiviestillä, sähköpostitse ja/tai toimijan mobiilisovelluksessa (PostNord tai Budbee), kun paketti on noudettavissa. Budbeen pakettiautomaatista noudettavaa lähetystä varten saat Budbeeltä pin-koodin.

Näytä lisää

Maksu/Maksutapa

Mitä maksutapoja voin valita?

Teemme yhteistyötä Klarnan kanssa ja tarjoamme maksutapoina Manner-Suomessa Klarnan kortti- ja verkkopankkimaksun, MobilePayn sekä laskun ja erämaksun. Mikäli et jostain syystä saa maksutapahtumaa onnistumaan, vaikka kaikki antamasi tiedot täsmäävät, ja olet antanut henkilötunnuksesi kokonaisuudessaan, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Klarnaan.

Mikäli et halua antaa henkilötunnustasi, voit valita pankki- tai luottokorttimaksun.

Ahvenanmaalla voit valita vain korttimaksun.

Rahat on peritty tililtäni, mutta en ole saanut tilausvahvistusta sähköpostiini. Mitä teen?

Tarkista ystävällisesti, ettei tilausvahvistus ole mahdollisesti päätynyt roskapostin tai kampanjasähköpostien joukkoon. Voit myös tarkistaa pankkitilisi uudelleen sen varalta, että rahat olisivat tulleet takaisin tilillesi. Mikäli et löydä tilausvahvistusta eikä rahoja ole maksettu takaisin, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin autamme sinua.

Milloin maksu veloitetaan kortiltani, jos päätän maksaa luottokortilla?

Tämä on pankkikohtaista. Rahat veloitetaan joko heti, kun olet tehnyt tilauksen, tai summa varataan kortilta, kunnes tilaus lähetetään.

Miksi olen saanut sähköpostin, jossa minua pyydetään vahvistamaan tilauksen maksu uudelleen?

Kun teet tilauksen Klarnan luottokorttimaksulla, tehdään kortillesi tilauksen summaa vastaava varaus, kunnes tilaus lähetetään varastoltamme.

Joskus käy niin, että maksuvaraus joutuu odottamaan yli 28 päivää, mikä on pisin aika, minkä Klarna voi pitää varausta aktiivisena. Tällöin Klarnan täytyy lähettää linkki, jonka kautta maksutapahtuma voidaan uudelleen vahvistaa.

Kun näin tapahtuu, emme voi lähettää tilausta ennen kuin maksutapahtuma on vahvistettu uudelleen. Tämän vuoksi pyydämme Klarnaa lähettämään vahvistuslinkin, jonka kautta voit uudelleen vahvistaa maksuvarauksen. Jos et halua tilausta enää, voimme peruuttaa tilauksen, ja tällöin sinua ei veloiteta mistään.

Me tai Klarna emme veloita lisäkustannuksia kortiltasi. Maksuvaruksen uusiminen vaaditaan yksinkertaisesti siitä syystä, että voimme lähettää tilauksesi.

Kuinka monta päivää minulla on aikaa maksaa laskuni?

Klarnan laskun maksuaika on 30 päivää siitä päivästä, kun tilauksesi on lähtenyt varastoltamme. Jos olet valinnnut kuukausilaskun, saat laskun kerran kuussa. 

Me emme valitettavasti näe laskutietojasi kokonaisuudessaan järjestelmässämme, sillä Klarna maksupalveluntarjoajana hallinnoi laskuja. Mikäli olet epävarma, kannattaa sinun ottaa yhteyttä Klarnaan. Esimerkiksi Klarnan sovelluksen kautta näet kaikki aktiivisena olevat laskusi ja niiden maksuajat. Voit myös chatata Klarnan kanssa heidän kotisivuillaan tai ottaa heihin yhteyttä puhelimitse.

Tililläni näkyy edelleen varaus, vaikka olen peruuttanut tilaukseni?

Varaus poistuu tilitäsi tavallisesti noin kolmen arkipäivän kuluessa siitä, kun tilaus peruutettiin. Mikäli varaus ei tässä ajassa poistu, ota ystävällisesti yhteyttä pankkiisi, jotta he voivat auttaa sinua asiassa.

Sisältävätkö kaikki hinnat sivulla outnorth.fi arvonlisäveron (ALV)?

Kyllä. Jos haluat tilata Ahvenanmaalle verottomana, valitse kassalla maan kohtaan Suomen sijaan Ahvenanmaa.

Onko luottokortilla maksaminen turvallista outnorth.fi -sivustolla?

Yksi maksutapavaihtoehto Outnorthilla on korttimaksu. Kun sinua pyydetään antamaan korttinumerosi, ohjataan sinut suojatulle sivustolle. Maksutapahtuma suoritetaan yhteistyössä maksupalveluntarjoajamme Klarnan kanssa, joka on yksi Pohjoismaiden johtavia maksupalveluntarjoajia, ja se on PCI-sertifioitu. Klarna käyttää VISAn ja MASTERCARDin kehittelemää 3D Secure korttitodennusta parannetun suojauksen ja vahvan tunnistamisen varmistamiseen. Outnorthilla on myös SSL-sertifikaatti, jotta sinä voit asiakkaana tuntea olosi turvalliseksi, kun kukaan muu ei pääse käsiksi tietoihin, jotka annat meidän maksusivuillamme.

Lyhyt vastaus kysymykseen, mikäli asiakkaana uskallat luovuttaa korttinumerosi kassallamme, on: "KYLLÄ, meidän maksusivuilla tämä on turvallista." Emme kuitenkaan koskaan suosittele lähettämään maksukortin numeroa sähköpostilla.

Voinko vähentää laskulta palautettavien tuotteiden hinnan?

Suosittelemme ilmoittamaan palautuksesta Klarnalle palautuksen yhteydessä. Voit näin asettaa laskusi taukotilaan, ja kun palautus käsitellään varastollamme, lasku päivitetään ja Klarna lähettää sinulle uuden laskun sähköpostilla.

Mikäli maksat vain ne tuotteet, jotka pidät ennen kuin lasku on päivitetty, etkä tauota laskua, on laskun loppusumma edelleen aktiivinen. Meiltä menee tieto Klarnalle vasta palautuksen käsittelyn yhteydessä, mihin voi joskus mennä pidempi aika kuin mikä laskun maksuaika on, kun ottaa huomioon sekä kuljetusajat että palautusten käsittelyajat.

Voit ilmoittaa palautuksesta Klarnalle heidän sovelluksensa tai kotisivujensa kautta, tai ottamalla yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Miten voin käyttää lahjakortin/arvosetelin/hyvityssetelin/alennuskupongin?

Kassalla sivun ylälaidassa on kenttä, johon voit kirjoittaa koodisi ja painaa sitten "Aktivoi".

Mikäli koodi on voimassa ja koskee tuotteita, jotka haluat tilata, lasketaan alennus tuotteesta kassalla. Näet alennetun hinnan ostoskorissasi, kun alennus on aktivoitunut.

Mikäli koodi ei toimi, tarkista ystävällisesti, että olet kirjoittanut sen tarkalleen siinä muodossa kuin sen sait, ja että se on edelleen voimassa ja koskee tuotteita, jotka haluat tilata.

Mistä voin saada apua laskuuni liittyvissä kysymyksissä?

Jos sinulla on kysymyksiä laskuasi koskien, ota yhteys suoraan Klarnaan heidän kotisivujensa kautta, tai soittamalla heidän asiakaspalvelunumeroonsa 09 – 425 99 771.

Täytyykö minun maksaa lasku, jos palautan tuotteen?

Ei, mutta tällöin suosittelemme, että ilmoitat palautuksesta Klarnalle, jotta lasku ei eräänny. Kun ilmoitat palautuksesta Klarnalle, he asettavat laskusi taukotilaan, kunnes palautus on rekisteröity. Voit tehdä tämän Klarnan sovelluksessa tai heidän kotisivujensa kautta, tai soittamalla heidän asiakaspalveluunsa.

Kun palautus on käsitelty, saat päivitetyn laskun sähköpostilla Klarnalta. Jos olet jo maksanut laskun, ottaa Klarna sinuun yhteyttä takaisinmaksun suorittamiseksi.

Mikäli et tauota laskua, ota huomioon laskun eräpäivä. Jos lasku erääntyy, lähettää Klarna uuden laskun, jossa he perivät myös muistutusmaksun.

Missä on laskuni?

Lasku lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, minkä annoit tilauksen tehdessäsi. Se aktivoidaan, kun tilauksesi lähetetään varastoltamme.

Voit nähdä laskusi myös kirjautumalla Klarnan tilillesi joko Klarnan sovelluksen tai heidän kotisivujensa kautta.

Näytä lisää

Tilaus

Miksi en ole saanut tilausvahvistusta?

Tilausvahvistus lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka annoit kassalla tilausta tehdessäsi.

Jos et ole saanut sähköpostia, saattaa olla, että tilaus ei ole onnistunut, tai että olet kirjoittanut virheellisen sähköpostiosoitteen.

Suosittelemme tarkistamaan myös mahdolliset roskaposti- ja kampanjakansiot sähköpostissasi, mikäli vahvistus ei näy ensisijaisessa kansiossa.

Jos olet epävarma, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Miten voin nähdä tilaukseni statuksen?

Voit kirjautua sisään omalle Outnorth-tilillesi nähdäksesi tilauksesi tilan siihen saakka, kunnes se on lähetetty.

Sisäänkirjautumistiedot luodaan, kun teet tilauksen.

Tietoa tilauksen seuraamisesta sen jälkeen, kun se on lähetetty löydät täältä kohdasta "Toimituksen eteneminen".

Voinko tehdä muutoksia tilaukseeni?

Voimme tehdä muutoksia tilaukseen, mikäli se ei ole edennyt liian pitkälle pakkausprosessissa. Voimme esim. muuttaa tuotteiden väriä, kokoa, tai poistaa tuotteita tilauksesta.

Emme voi valitettavasti lisätä tuotteita tilaukseen. Voit sen sijaan tehdä uuden tilauksen haluamaasi tuotteeseen, tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jolloin voimme mahdollisesti perua alkuperäistilauksen, ja voit tehdä täysin uuden tilauksen kaikkiin tuotteisiin.

Ota ystävällisesti yhteyttä asiakaspalveluumme, niin autamme sinua mahdollisuuksien mukaan.

Voinko perua tilaukseni?

Tilauksen peruuttaminen on mahdollista, mikäli tilaus ei ole edennyt liian pitkälle pakkausprosessissa. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme pikimmiten, niin autamme sinua. Yhteystiedot löydät täältä.

Jos tilaus on jo lähetetty, täytyy sinun noutaa paketti ja lähettää se takaisin meille paketin mukana tulevien palautusohjeiden mukaan. Palautusmaksu on 4,90 €. Noutamattomasta paketista veloitamme kuljetus- ja käsittelymaksuja 30 € verran.

Jos kyseessä on kotiinkuljetus tai jos olet tilannut Ahvenanmaalle ja haluat perua jo lähetetyn tilauksen, ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Olen kirjoittanut sähköpostiosoitteeni väärin. Mitä teen?

Ota ystävällisesti yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteessa [email protected], ja kerro, mistä ja mihin sähköpostiosoitteeseen haluat vaihtaa, niin autamme sinua korjaaman tämän tilaukseesi ja asiakastietoihisi.

Miksi alennuskoodini ei toimi?

Tarkista, että alennuskoodisi koskee tuotteita, jotka haluat ostaa.

Tarkista esimerkiksi, mikäli koodi on edelleen voimassa, ja mitkä ehdot sitä koskevat. Osa alennuskoodeista ei esim. koske jo alennettuja tuotteita.

Mikäli kaikki näyttäisi olevan kunnossa ja alennuksen ehtojen mukaista, mutta koodi ei siltikään toimi, ota ystävällisesti yhteyttä asiakaspalveluumme.

Miten voin tehdä yritystilauksen?

Emme toistaiseksi voi tehdä tilauksia yrityslaskulle. Voitte tietenkin tehdä tilauksen tavallisen tapaan kotisivuillamme. Tällöin tilauksen vastaanottajaksi on annettava sen henkilön nimi joka noutaa/vastaanottaa paketin. Yrityksen nimen tai mahdollisen viitenumeron, joiden haluatte näkyvän kuitissa, voitte merkitä c/o-kenttään.

Mikäli tarvitsette kuitin, jossa alv on eriteltynä, ottakaa ystävällisesti yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteessa [email protected], niin voimme lähettää teille sellaisen.

Voinko käyttää sekä alennuskoodin että lahjakortin/hyvityssetelin tilausta maksaessa?

Voit ilman muuta käyttää sekä alennuskoodin että maksaa lahjakortilla/hyvityssetelillä, kun olet maksamassa tilaustasi kassalla.

Aktivoi aina yksi koodi kerrallaan – anna ensin alennuskoodi ja paina ”Aktivoi” ja sen jälkeen lahjakortin/hyvityssetelin koodi ja paina ”Aktivoi”. Yhteen tilaukseen ei ole mahdollista käyttää enempää kuin yksi alennuskoodi, ellei alennuskampanjan ehdoissa muuta mainita.

Jos haluat aktivoida useamman lahjakortin/hyvityssetelin samaan tilaukseen, voit tämän tehdä. Aktivoi samaan tapaan yksi koodi kerrallaan.

Voinko jättää tilaukseni noutamatta?

Mikäli tilaus on lähetetty varastoltamme, mutta et haluakaan tilausta enää, täytyy sinun noutaa paketti ja lähettää se takaisin meille paketin mukana tulevan palauturahtietiketin avulla.

Palautus maksaa 4,90 € (Manner-Suomi). Mikäli et nouda pakettia, veloitamme 30 € kuljetus- ja käsittelykuluja noutamattomasta paketista.

Mikäli kyseessä on paketti Ahvenanmaalle, ota ystävällisesti yhteyttä asiakaspalveluumme.

Voinko ostaa teiltä lahjakortin?

Totta kai! Voit kirjoittaa hakukenttään sanan "lahjakortti", tai klikata linkkiä lahjakortin ostoon kotisivumme vasemmassa alalaidassa. Voit itse valita summan, vastaanottajan nimen sekä kirjoittaa viestin vastaanottajalle.

Lahjakortti lähetetään digitaalisessa muodossa tilauksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun se on maksettu, joten tilaaja voi helposti lähettää sen eteenpäin tai tulostaa ja antaa vastaanottajalle.

Näytä lisää

Yhteydenotto & minun tilini

Mitkä ovat aukioloaikanne?

Asiakaspalvelumme palvelee puhelimitse arkisin 10.00-17.00. Olemme suljettu lounaan ajaksi 12.30-13.00.

Tavoitat meidät numerosta 09 348 99 00.

Meidän kanssamme voit asioida suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Puhelinaikojen ulkopuolella voit etsiä vastausta kysymykseesi myös täältä usein kysyttyjen kysymysten joukosta. 

En löydä etsimääni tietoa. Miten voin ottaa teihin yhteyttä?

Voit ottaa meihin yhteyttä sekä sähköpostilla osoitteessa [email protected] että puhelimella numerossa 09 348 99 00.

Meidän kanssamme voit asioida suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Miten kirjaudun omille sivuilleni?

Voit kirjautua "Minun tilille" sivun oikeassa ylälaidassa olevasta ikonista (sydän-ikonin vieressä), tai sivun oikeasta alalaidasta klikkaamalla "Kirjaudu sisään".

Mikäli yrität luoda tilin, mutta saat ilmoituksen, että sähköpostisi on jo rekisteröity, johtuu se mitä todennäköisimmin siitä, että tili on luotu, kun olet tehnyt meille tilauksen. Mikäli et ole valinnut salasanaa, paina "Oletko unohtanut salasanasi?"

Olen vaihtanut sähköpostiosoitetta. Miten voin vaihtaa sen yhteystiedoissani Outnorthilla?

Lähetä ystävällisesti sähköpostia asiakaspalveluumme [email protected], ja kerro, mistä ja mihin sähköpostiosoitteeseen haluat vaihtaa, niin autamme sinua.

Miten voin vahvistaa tilini?

Jos yrittäessäsi kirjautua "Minun tilille" saat ilmoituksen, että sinun täytyy vahvistaa tilisi, tarkista ystävällisesti sähköpostisi, myös roskaposti. Olemme lähettäneet sinulle sähköpostilla pyynnön vahvistaa sähköpostisi.

Mikäli et tätä sähköpostia löydä, ota ystävällisesti yhteyttä asiakaspalveluumme, niin voimme auttaa sinua.

Miten voin peruuttaa uutiskirjeen?

Uutiskirjesähköpostin alalaidasta löydät linkin, jota klikkaamalla sinut ohjataan sivulle, missä voit peruuttaa uutiskirjeen.

Voit myös tilata/peruuttaa uutiskirjeen kirjautumalla "Minun tilille".

Näytä lisää

Haluatko ottaa meihin yhteyttä?

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään kysymyksissä, joihin et löydä vastausta.

Sähköposti

Jos haluat lähettää meille sähköpostia, saat meihin yhteyden joko osoitteessa [email protected] tai alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Jos kysymyksesi koskee olemassa olevaa tilausta, muistathan ilmoittaa tilausnumerosi sähköpostissa.

Puhelin

 • Soita 09 348 99 00

 • Aukioloajat puhelin
  Arkisin 10.00 – 17.00
  Suljettu lounaan ajaksi 12.30 – 13.00
Selaimesi on juuri nyt yksityisessä tilassa, eikä suosikkiesi tallentaminen tällöin onnistu. Voidaksesi käyttää tätä toimintoa, sulje yksityinen selaustila ja avaa sivumme uudelleen. Sulje!